noord

Contactpersoon wijkraad: Albert Boiten

PekelderBrugSituatie Pekelderbrug.
Aangezien deze brug er een aantal maanden uit heeft gelegen voor reparatie was het qua veiligheid en verlichting niet zo best gesteld. Na verloop van tijd was de brug hersteld en werd ook het wegdek vernieuwd. Toen men echter alles weer had aangesloten bleek dat men bij het weghalen van de brug te rigoureus aan het werk was geweest. De kabels voor de straatverlichting waren verwijderd. Conclusie het bleef 's-avonds donker bij de brug en het fietspad. Bovendien zaten er ook nog van die cementen elementen ter afscheiding van het fietspad met de rijbaan. Hier is vaak een fietser tegen aangereden. Wonder boven wonder zijn er nooit ernstige ongelukken gebeurd. Het was destijds een donker gedeelte. Diverse keren werd de gemeente gebeld voor herstel, maar ja het duurde behoorlijk lang voordat er iets aan de verlichting werd gedaan. Eindelijk zijn er nieuwe kabels gelegd voor de verlichting en werden er lantaarnpalen geplaatst. Na vele maanden verder was er dus eindelijk weer verlichting bij de Pekelderbrug. De bewoners van Noord zijn hier ontzettend blij mee. Bovendien zijn de obstakels verwijderd zodat de bewoners van Noord er nu weer veilig kunnen fietsen, ook in het donker.

rotonde krommewijk1Rotonde kruispunt Atlantislaan-Krommewijk
De gemeente heeft het kruispunt Atlantislaan-Krommewijk vervangen door een rotonde. Met de komst van de rotonde is een veiligere situatie ontstaan voor bestuurders, fietsers en voetgangers. Ook zal de afwikkeling van het verkeer vloeiender verlopen.
rotonde krommewijk2De komst van de rotonde komt ook tegemoet aan wensen van inwoners. Naast meer veiligheid, biedt de rotonde fietsers en wandelaars een fraaiere aansluiting op de fiets- en wandelpaden in het Barkelabos.
De totale kosten voor de reconstructie bedroegen 300.000 euro. De provincie heeft de helft van de kosten voor haar rekening genomen.


Oversteek bij de bruggen is nu veiliger!
Op initiatief van bewoners en van de wijkraad is de oversteek in Noord bij de bruggen over het Stadskanaal aangepakt en veiliger geworden. Ruim een jaar geleden, in mei 2009 is bij het oversteken een kind verongelukt omdat zij onvoldoende zicht door geparkeerde auto’s.
Het afgelopen voorjaar zijn er waarschuwingsborden op de weg geschilderd en zijn er oversteekzones gekomen waar geen auto’s mogen worden geparkeerd. De wijkraad is in overleg met gemeente en wijkagent bezig om te bekijken of de oversteek met maatregelen nog verder kan worden verbeterd. 

Brug plan Waterland in Stadskanaal
brug bakboord stuurboordDe bewoners van plan Waterland in Stadskanaal mogen zelf de brug tussen de straten Bakboord en Stuurboord bedienen. Inwoners van Waterland hadden al langere tijd de wens via brugbediening Waterland in en uit te kunnen varen. De vaarhoogte van de brug is namelijk zeer miniem en dat is waarom de wijkbewoners nu zelf de mogelijkheid krijgen de brug te openen. Voorwaarde is dat je meerderjarig bent en een borgsom van 50 euro moet betalen.

Verkeersoverlast Barkelastraat aangepakt
Naar aanleiding van klachten van bewoners uit de Barkelastraat over het verkeersgedrag van bezoekers aan de coffeesshop heeft de wijkraad het initiatief genomen om een overleg op te zetten om de situatie te verbeteren. In het overleg hadden zitting een zestal bewoners, de gemeente, de wijkagent en enkele leden van de wijkraad. Ook de eigenaren van de coffeeshop hebben meegewerkt aan het zoeken van oplossingen voor de overlast. Door zowel de bewoners, gemeente als wijkagent is aanvullend onderzoek gedaan om een goed beeld te krijgen van de klachten en mogelijke oorzaken. Het overleg heeft uiteindelijk geresulteerd in een aantal verkeerstechnische maatregelen in de straat. Ook de coffeeshop heeft een aantal maatregelen genomen om de verkeerssituatie te kunnen overzien en bezoekers eventueel aan te spreken. Het overleg is voorlopig op een laag pitje gezet en zal bij nieuwe klachten weer bijeenkomen.