noord

Contactpersoon: Wim Scheltens

Groenonderhoud wordt verbeterd!
De gemeente Stadskanaal gaat de komende jaren het onderhoud van groen verbeteren. Voortaan wordt het onderhoud uitgevoerd op basis van zogeheten beeldkwaliteit, ofwel hoe het groen er uit ziet, en niet meer louter op frequentie. Zo werd bijvoorbeeld jaarlijks 22 keer het gras gemaaid, zes keer per jaar de groenperken geschoffeld en15 keer per jaar het zwerfvuil opgeruimd.

Voortaan is echter niet de frequentie, maar de kwaliteit van het groen de aanleiding voor het onderhoud. Uitgangspunt is dat het onderhoud altijd gebeurt binnen vastgestelde budgetten, op ieder niveau en voor iedere wijk. De gemeente heeft de nieuwe wijze van onderhoud uitgelegd in het Handboek onderhoud openbaar groen.

Het handboek dient ook als leidraad voor de wijkraad om de groenschouwen op een goede en eenduidige manier uit te voeren. De gemeente gaat het onderhoud van groen verbeteren in samenspraak met de wijkraad en met de bewoners.
Aan de nieuwe opzet is onder meer een extern onderzoek voorafgegaan naar de kwaliteit van het beheer en onderhoud van het groen. Gebleken is dat ongeveer 80% van het groen in de gemeente schoon en netjes is onderhouden. De overige 20% van het groen heeft een lager kwaliteitsniveau, bijvoorbeeld waar het gaat om de staat van sierplantsoenen, gazons, ruw gras en bermen. Ook zal er groen gerenoveerd of vervangen moeten worden.


Twee ‘GROEN’ projecten in Noord uitgevoerd
Lefier en de gemeente Stadskanaal hebben samen met de wijkraad en bewoners de handen ineengeslagen om samen het groen en een gedeelte van de infrastructuur te verbeteren in Stadskanaal Noord.
Daarbij gaat het om een tweetal projecten, namelijk de Plantsoenstraat en de Lariksweg.
In de Plantsoenstraat is afgelopen voorjaar het groen gerenoveerd omdat in de loop der jaren de plantvakken zijn verschoven en versoberd. De vijver is opgeschoond. De plantvakken zijn opnieuw ingepland.
Aan de Lariksweg zijn de tuinen opnieuw ingericht. Gemeente, Lefier en Wedeka hielden hierover op 13 april een presentatie voor de bewoners. Daarna is het project samen met de bewoners uitgevoerd.

 

Werkgroep fase V Waterland
Het gebied Fase V in Waterland is nog in ontwikkeling. Om dit goed te begeleiden en om problemen bespreekbaar te maken onderhoudt de werkgroep contacten met de gemeente en de projectontwikkelaar.