noord

Project Geert Teisstraat – Iepenlaan

Naar aanleiding van klachten van diverse overlast heeft de wijkraad een overleg tot stand gebracht.

Het doel van dit overleg is:

  • de overlast in het gebied Geert Teisstraat – Noorderbos – Iepenlaan terug te brengen
  • de sociale samenhang in de buurt te versterken bijv. door het opzetten van gemeenschappelijke activiteiten of een buurtvereniging

Bij het overleg zijn bewoners, wijkagent, gemeente en wijkraad betrokken. Om de overlast in de buurt te reduceren is afgesproken dat een jaar lang intensief melding wordt gemaakt van situaties van overlast en dat de politie intensief met deze meldingen aan de slag gaat. Na een jaar wordt het project geëvalueerd.

Contactpersoon: Michel Bruins