maarsstee

PROJECT GROEN EN GRIJS VAN START

Bewonersplatform zet joker in op het project

 

Op zaterdagochtend 18 januari is maarsstee tijdens een zwerfvuilactie van het Bewonersplatform de aftrap gegeven voor de nieuwe wijze van het groen- en grijsonderhoud in de wijk. Het initiatiefvoor de nieuwe werkwijze is in 2011 genomen door het Bewonersplatform Maarsstee. Het houdt in dat gemeente en Lefier het groen- en grijsonderhoud gezamenlijk hebben aanbesteed aan één aannemer, waarbij de gemeente de eindverantwoordelijkheid heeft. Maar net zo belangrijk is dat de bewoners en de aannemer gezamenlijk zorg dragen voor de beeldkwaliteit van de wijk. Meldingen en klachten van bewoners komen nu via het servicenummer van de gemeente terecht bij een werkgroep van bewoners, die de klachten en meldingen al dan niet met de aannemer afhandelt. De nieuwe aannemer is de firma Donker Groen.

 

Oud en Nieuw moet een feest zijn!

 

Nog even en dan tellen we af naar het nieuwe jaar. Een feestelijke gebeurtenis. Maar door overlast en vandalisme soms een stuk minder feestelijk dan bedoeld. Voor een geslaagd oud en nieuw is daarom ook uw hulp nodig!

Vorig jaar is tijdens de jaarwisseling voor € 20.000 schade aangericht aan gemeentelijke eigendommen, zoals verkeersborden, bushokjes en straatverlichting. Een schadepost waar niemand op zit te wachten. Elke euro telt! Met uw hulp kan de schade dit jaar minder zijn.

Wat kunt u doen?

Scholen, ondernemers, buurtwerk en horeca zijn al door de gemeente benaderd om vooraf maatregelen te treffen en alert te zijn. Maar ook u kunt uw bijdrage leveren door ervoor te zorgen dat losliggende materialen zijn opgeruimd.

Als u zelf overlast ondervindt of vernielingen ziet gebeuren – op straat, bij scholen en winkels, kortom bij alles wat u opmerkt – vragen wij u direct contact op te nemen met de politie (0900-8844). U hoeft niet zelf op de daders af te stappen, maar probeer het signalement of andere kenmerken door te geven. Dit kan eventueel ook bij Meld Misdaad Anoniem; 0800-7000.

Als de vernielingen al zijn gepleegd en de daders zijn verdwenen, vragen wij u alsnog melding te maken bij de servicelijn van de gemeente (0900 - 631 4050). De telefoonnummers zijn (ook tijdens de jaarwisseling) 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

Wat gebeurt er met de daders?

De gemeente doet van alle schade aan gemeentelijke eigendommen aangifte bij de politie en zal de schade op de daders proberen te verhalen. Als er personen kunnen worden aangehouden, is het snelrecht van toepassing. Dit betekent dat zij heel snel voor de rechter worden gebracht.

Vreugdevuren en vuurwerk

Vreugdevuren zijn verboden. Ze zijn gevaarlijk en brengen vaak schade voor de omgeving. De brandweer zal gestichte vreugdevuren zo snel mogelijk blussen.

Het afsteken van vuurwerk mag alleen op oudejaarsdag vanaf 10.00 uur ’s ochtends tot 02.00 ‘s nachts.

Voorzichtig met alcohol

Vanzelfsprekend wordt er tijdens oud en nieuw door velen een glaasje gedronken. Dat is uiteraard geen enkel probleem, als dat met mate gebeurt. Maar de ervaring leert dat bij veel vernielingen en overlast overmatig drankgebruik een oorzaak is. De horecagelegenheden zullen dit jaar extra letten op bezoekers die al vooraf stevig in het glaasje hebben gekeken. Is dat het geval, dan zal de toegang worden geweigerd.

Meer informatie

Hebt u in de aanloop naar de jaarwisseling nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente Stadskanaal, 0599-631 631.

 

Aafke Riepma

Wijkcoördinator Maarsstee, gemeente Stadskanaal