nautilus

Oud en Nieuw: een feest! Toch?

Nog even en het nieuwe jaar komt eraan. Oud en nieuw is een feestelijke gebeurtenis. Maar de jaarwisseling is door overlast en vandalisme niet altijd zo feestelijk als bedoeld. Voor een geslaagd oud en nieuw is daarom ook uw hulp nodig!

Ook vorig jaar is tijdens de jaarwisseling schade aangericht aan gemeentelijke eigendommen, zoals verkeersborden, bushokjes en straatverlichting.Elke euro telt! Met uw hulp kan de schade ook dit jaar weer minder zijn.

Wat kunt u doen?

Scholen, ondernemers, buurtwerk en horeca zijn al door de gemeente benaderd om vooraf maatregelen te treffen en alert te zijn. Maar ook u kunt uw bijdrage leveren door ervoor te zorgen dat losliggende materialen zijn opgeruimd.

Als u zelf overlast ondervindt of ziet dat vernielingen worden gepleegd vragen wij u direct contact op te nemen met de politie (0900-8844). U hoeft niet zelf op de daders af te stappen, maar probeer het signalement of andere kenmerken door te geven. Dit kan eventueel ook bij Meld Misdaad Anoniem; 0800-7000.

Als de vernielingen al zijn gepleegd en de daders zijn verdwenen, vragen wij u alsnog melding te maken bij de servicelijn van de gemeente (0900 - 631 4050). De telefoonnummers zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

Wat gebeurt er met de daders?

De gemeente doet van alle schade aan gemeentelijke eigendommen aangifte bij de politie en zal de schade op de daders proberen te verhalen. Als er personen kunnen worden aangehouden, is het snelrecht van toepassing. Dit betekent dat zij heel snel voor de rechter worden gebracht.

Vreugdevuren en vuurwerk

Vreugdevuren zijn verboden. Ze zijn gevaarlijk en brengen vaak schade voor de omgeving. De brandweer zal gestichte vreugdevuren zo snel mogelijk blussen.

Pas op voor illegaal en/of te zwaar vuurwerk. Het afsteken van vuurwerk mag alleen op oudejaarsdag vanaf 18.00 uur ’s avonds tot 02.00 ‘s nachts.

Wensballonnen

Wensballonnen zijn toegestaan, maar de brandweer raadt het gebruik ervan af. De wensballon is een lampion die werkt op het principe dat warme lucht stijgt. De lucht in de wensballon wordt verwarmd door een open vlam onder de ballon. Wensballonnen zijn ongeleide projectielen en kunnen brand veroorzaken.

Voorzichtig met alcohol

Vanzelfsprekend wordt er tijdens oud en nieuw door velen een glaasje gedronken. Geen probleem, als dat met mate gebeurt. Maar de ervaring leert dat bij veel vernielingen en overlast overmatig drankgebruik een oorzaak is. De horecagelegenheden zullen ook dit jaar extra letten op bezoekers die al vooraf stevig in het glaasje hebben gekeken. Is dat het geval, dan zal de toegang worden geweigerd.

Bovendien geldt: onder de 18 jaar, dan geen alcohol.

 

Meer informatie

Hebt u in de aanloop naar de jaarwisseling nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente Stadskanaal, 0599-631 631.