noord

MFA (Multi Functionele Accommodatie) voor Stadskanaal Noord

 

Sinds januari 2013 beschikt Stadskanaal Noord over een eigen MFA. Een MFA is een multifunctionele accommodatie, een gebouw met meerdere gebruikers en voorzieningen onder één dak. De verschillende gebruikers delen een aantal voorzieningen en ruimten. De bezetting van het gebouw is op die manier zo volledig als mogelijk.
De MFA is gerealiseerd op het parkeerterrein aan het SPW sporterrein. Om deze reden is de Scouting verhuisd naar een andere locatie, naast het volkstuincomplex.

De gebruikers van de nieuwe MFA zijn o.a.:
- sportvereniging SPW (club- en kleedgebouw)
- Catalpa Kinderopvang
- kinderdagverblijf Kiekus
- peuterspeelzaal Welstad
- buurtcentrum Noordstee voor de wijk
- de sportzaal worden gebruikt door de scholen en sportverenigingen.

Sinds juli 2014 heeft de MFA ook een eigen website: www.mfanoordstee.nl