Maarswold

Het programma voor de koffieochtenden van Maarswold Actief is weer bekend. U bent van harte welkom in ons wijklokaal op onderstaande data. Aanvang 10.00 uur- 12.00 uur

 

DATUM                              THEMA

30 januari                          Annie Geertsma vertelt wat er in onze wijk gaat gebeuren

 

27 februari                         Sjoelwedstrijd

 

27 maart                            Anno Kruize vertelt oover sociale media

 

24 april                              Jeu de boules(onder voorbehoud)

 

22 mei                               Bezoek volkstuinen(onder voorbehoud)

 

juni, juli augustus geen koffieochtenden, i.v.m. vakantie

 

25 september                     Met z'n allen fietsen en onderweg koffiedrinken

 

30 oktober                         Jan Coelingh tekenen en schilderen

 

27 november                     Gezamelijk iets bakken

 

18 december                      Kerststukjes maken